+48 602 251 442      ul. Panewnicka 272/2 , 40-773 Katowice         9:00 - 16:00 (Pon. - Pt.)

Doszkalania osób skierowanych na ponowny egzamin państwowy

Zwrócono się do nas z prośbą o rozpatrzenie możliwości doszkalania przez Ośrodki Szkolenia Kierowców osób skierowanych na ponowny egzamin państwowy. Na kilku spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury przedstawiliśmy ten problem, który tworzy lukę prawną w przepisach o szkoleniu kierowców. Dotyczy to nie tylko takich szkoleń, ale też doszkalania kierowców z ważnymi uprawnieniami, którzy po wielu latach braku własnego pojazdu chcą przypomnieć sobie i doskonalić swoje umiejętności jazdy autem lub motocyklem.

Od 2011 r. obowiązuje Ustawa o kierujących pojazdami, w której corocznie zawieszane są niektóre jej przepisy. Między innymi odraczane są przepisy o szkoleniu reedukacyjnym i badaniach psychologicznych dla ukaranych kierowców. Unia Europejska zabroniła już karać kogokolwiek ponownym egzaminem państwowym, a w Polsce do dzisiaj się to odbywa.

Nie ma więc przepisów zabraniających różne formy doszkalania kierowców, a jedynie w przepisach o szkoleniu uzupełniającym opuszczono możliwość przeprowadzenia takich szkoleń przez OSK, Super OSK a nawet przez ODTJ. W przygotowywanych zmianach przepisów Ministerstwo Infrastruktury obiecało już, że będziemy mogli wreszcie legalnie szkolić takie osoby.

Kilka lat temu zorganizowaliśmy z dyrekcją WORD konferencję członków GSOS i wszystkich Kierowników Wydziałów Komunikacji Śląskich Starostw, na której jeden z kierowników zacytował unijne prawo: jeżeli zwraca się do nas klient z jakąś prośbą, o której przepisy zapomniały, to należy tą prośbę spełnić.

                                                                                                                                                                   Franciszek Saługa
                                                                                                                                                              Sekretarz Zarządu GSOS

W sprawie przedstawionych szkoleń uzupełniających wypowiedział się również Rzecznik Praw Przedsiębiorców prowadzących szkolenia kierowców Roman Stencel – Prezes OIGOSK :

Nawiązując do Pana wyjaśnień uprzejmie informuję, że przepisy co najmniej od 2013 roku nie zabraniają prowadzenia szkolenia uzupełniającego osób dysponujących PKK i przystępujących do egzaminu w trybie art. 49 ust.1 pkt.3 Ustawy o kierujących pojazdami.

Art. 49. 1. Sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega:

1) osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem;

2) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji;

3) osoba ubiegająca się o:

a) przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji,

b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem wydaje się po złożeniu, z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje.

Dziś odsłon strony: 0 Suma odwiedzin: 24669
Doszkalania osób skierowanych na ponowny egzamin państwowy
Przewiń na górę