Aktualności

Mandaty 2022. Nowy taryfikator

Nowy taryfikator mandatów od 1 stycznia 2022 r. Ogromne kary za niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego no i podwójna kara za recydywę. Nowe stawki mandatów zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z dokumentem, mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wyniesie do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h […]

Doszkalania osób skierowanych na ponowny egzamin państwowy

Zwrócono się do nas z prośbą o rozpatrzenie możliwości doszkalania przez Ośrodki Szkolenia Kierowców osób skierowanych na ponowny egzamin państwowy. Na kilku spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury przedstawiliśmy ten problem, który tworzy lukę prawną w przepisach o szkoleniu kierowców. Dotyczy to nie tylko takich szkoleń, ale też doszkalania kierowców z ważnymi uprawnieniami, którzy po wielu […]

Spotkanie z Dyrekcją WORD Katowice

W dniu 18 listopada 2021 r. w WORD Katowice odbyło się spotkanie Zarządu GSOS z Dyrekcją WORD Katowice, na którym omawiano długo dyskutowane, trudne dla wzajemnej współpracy tematy. Notatka ze spotkania do pobrania

Konsultacje społeczne

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (numer 154 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury) został skierowany pod konsultacje społeczne. Mamy 14 dni na przedstawienie stanowiska do projektu rozporządzenia. Nieprzedstawienie stanowiska w wyżej wyznaczonym terminie będzie uznane za wyrażenie pozytywnej opinii i tym samym uzgodnienie treści projektu. Pismo Ministra […]

Szkolenie oraz egzaminowanie

W związku z pismem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach Pana mgr inż. Janusza Freitag prosimy członków GSOS o przesyłanie do Zarządu GSOS uwag związanych ze szkoleniem oraz egzaminowaniem, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na podstawie przesłanych uwag przygotujemy pismo do działu szkoleń WORD Katowice. Zapraszamy członków GSOS do aktywnego udziału […]

Radykalny spadek ofiar na przejściach

Obowiązujące od czerwca br. przepisy dotyczące ruchu pieszych są skuteczne. Nastąpił radykalny spadek ilości wypadków. Jest mniej ofiar śmiertelnych, a także osób, które zostały ranne na przejściach dla pieszych. Dane porównano z tym samym okresem roku 2019. link: serwis prawo drogowe Opublikowano: 04.10.2021 r.

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to jedna z głównych inicjatyw Komisji Europejskiej na zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Apeluje do wszystkich organizacji o podjęcie działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach całej Europy. Efektem tych wysiłków ma być obniżenie o 50% statystyk śmiertelności na drogach, a co za tym idzie ocalenie 25 tysięcy osób, które […]

Zmiany w egzaminowaniu

2 sierpnia ukazało się rozporządzenie o zmianach w egzaminowaniu, a jego przepisy wejdą w życie 2 września i jeszcze niektóre trochę później bo 6 września (Dz.U. z 2021 r. poz. 1426). Zmiany dotyczące planowania i przeprowadzania egzaminów, ogólnie można nazwać, że są bardzo kosmetyczne. Dla Ośrodków Szkolenia Kierowców zmiany te są jednak znaczące: 1. Awaria […]

Warsztaty Instruktorskie

GSOS w porozumieniu z Cargo w Jaworznie zorganizował dla wszystkich jego członków i ich instruktorów, tegoroczne warsztaty instruktorskie w promocyjnej cenie 170 zł od osoby. Proszę na adres gsosk@wp.pl zgłosić imię i nazwisko każdego instruktora oraz jednocześnie dokonać wpłatę do końca sierpnia br. na konto w Santander Bank S.A. 98 1090 2037 0000 0001 3059 3161 […]

Przewiń do góry