+48 602 251 442      ul. Panewnicka 272/2 , 40-773 Katowice         9:00 - 16:00 (Pon. - Pt.)

GSOS skupia Ośrodki Szkolenia Kierowców

działamy od 14 lat

Jesteśmy

Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia

Dobrowolna, niezależna, samorządna i trwała organizacja zrzeszająca właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców, instruktorów i prowadzących szkolenie w innych formach pozaszkolnych.

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Katowice

Stowarzyszenie GSOS działa na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z 1989 roku poz. 104 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych do niej oraz własnego statutu.  GSOS jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA GSOS

Wyciąg ze statutu Stowarzyszenia

PUNKT 1

Celem i zadaniem Stowarzyszenia jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec organów władzy i administracji państwowej, WORD, innych instytucji przeprowadzających egzaminy oraz organów samorządu terytorialnego.

PUNKT 2

Celem Stowarzyszenia jest także obrona godności oraz praw moralnych jego członków zarówno zbiorowo jak i indywidualnie.

Swoje cele i zadania Stowarzyszenie realizuje poprzez

a) prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia i jego członków wobec władz Unii Europejskiej oraz władz polskich, a w szczególności wobec organów władzy ustawodawczej, administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej;
b) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia;
c) prezentowanie stanowiska Stowarzyszenia i jego członków wobec organizacji politycznych, społecznych i innych stowarzyszeń;
d) podejmowanie i prowadzenie sporów z organami administracji rządowej, samorządowej, z organizacjami WORD i z pozostałymi instytucjami przeprowadzającymi egzaminy;
e) doradztwo i pomoc prawną podmiotom gospodarczym, podejmowanie interwencji w przypadku konfliktów między członkami Stowarzyszenia a organami administracji rządowej, samorządowej, wszystkimi instytucjami przeprowadzającymi egzaminy na prośbę członka Stowarzyszenia;
f) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie wymiany doświadczeń w działalności gospodarczej, w dziedzinie ekonomii oraz stosowania przepisów prawa;
g) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną oraz doskonalenia wiedzy instruktorów i trenerów;
h) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów jak:
– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– doskonalenie procesu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców,
– kształtowanie pożądanych postaw instruktorów nauki jazdy,
– integrowanie środowiska OSK.

Członkostwo w Stowarzyszeniu

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie szkolenia kierowców lub prowadząca szkolenie w innych formach pozaszkolnych. Członkiem Stowarzyszenia może również zostać instruktor nauki jazdy, wykładowca w rozumieniu ustawy o kierujących pojazdami pod warunkiem posiadania aktualnych uprawnień w myśl w/w ustawy oraz instruktor techniki jazdy.
Warunkiem przyjęcia jest złożenie deklaracji zawierającej oświadczenie woli o przystąpieniu do Stowarzyszenia i podporządkowanie się zasadom ustalonym w  statucie.

DO STOWARZYSZENIA NALEŻĄ

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW Z GÓRNEGO ŚLĄSKA

Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia jest jednym z wielu działających stowarzyszeń OSK w Polsce.
Wszystkie mają za cel ochronę praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków.
Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia ( GSOS ) jest najliczniejsze w Polsce.
 Do Stowarzyszenia należy
55
Ośrodków Szkolenia Kierowców z terenu Górnego Śląska.

NASZA GALERIA

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z działalności naszego Stowarzyszenia

Obchody dziesięciolecia powstania GSOS

Robocze spotkanie w dyrekcji WORD

Zawody o tytuł Instruktora Roku 2019 Katowice

Warsztaty instruktorskie w Korbielowie

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACUJE

Osiągnięcia

Jesteśmy dumni z każdego zrealizowanego projektu przez Stowarzyszenie. 
Przez lata pracy bardzo się rozwinęliśmy.

45

Członków Stowarzyszenia

200 +

Zakończone Projekty

925 +

Współpracowników

Dziś odsłon strony: 8 Suma odwiedzin: 25186
Przewiń na górę