+48 602 251 442      ul. Panewnicka 272, 40-773 Katowice         9:00 - 16:00 (Pon. - Pt.)

Deklaracja Członkowska

Deklaracja przystąpienia do GSOS

Członkostwo w Stowarzyszeniu może mieć charakter członkostwa zwyczajnego, wspierającego lub honorowego.
Warunkiem przyjęcia jest złożenie deklaracji zawierającej oświadczenie woli o przystąpieniu do Stowarzyszenia i podporządkowanie się zasadom ustalonym w statucie Stowarzyszenia.
Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia w drodze uchwały i pisemnym powiadomieniu składającego deklarację do GSOS.

Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia zaprasza Właścicieli i Kierowników Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz Instruktorów nauki jazdy do Stowarzyszenia

Informacja o administratorze danych:
1. Administratorem danych osobowych jest Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia z siedzibą w Katowicach.
2. Adres siedziby administratora danych:
ul. Panewnicka 272 / 2, 40-773 Katowice.
3. Wysyłając deklarację przystąpienia do GSOS wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia. Zgodnie Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz z treścią polityki prywatności serwisu.

Właściciele, Kierownicy Ośrodków Szkolenia Kierowców, Instruktorzy chcący przystąpić do Stowarzyszenia proszeni są o pobranie druku deklaracji, wypełnienie i odesłanie na
e-mail: gsosk@wp.pl

Osiągnięcia

Jesteśmy dumni z każdego zrealizowanego projektu przez Stowarzyszenie. 
Przez lata pracy bardzo się rozwinęliśmy.

45

Członków Stowarzyszenia

150 +

Zakończone Projekty

900 +

Współpracowników

Dziś odsłon strony: 1 Suma odwiedzin: 22879
Przewiń na górę